Huolehditaan yhdessä turvallisista kilometreistä.

Ajoterveys

Suomen ajoterveysarvioinnit on terveysperusteisen ajokyvyn arviointiin erikoistunut yksikkö.

Terveysperusteinen ajokyvyn arviointi on käytännön ajotilanteessa tapahtuvaa tutkimusta, jossa selvitetään kuljettajan toimintakyvyn muutoksen vaikutuksia turvalliseen ajamiseen.

Toimintamme perustuu ajoterveyden arvioinnin

Ainutlaatuiseen erityisosaamiseen ja asiantuntemukseen

Nykyaikaisiin testausmenetelmiin

Alan tutkimukseen

Jatkuvaan koulutukseen terveydenhoidon erikoisalojen kanssa

Ajokyvyn arviointi takaa liikenneturvallisuuden

Milloin?

Ajokyky on tutkittava viimeistään silloin, kun arkiselviytymisessä esiintyy ongelmia.

Ajokykyä heikentäviä tekijöitä voivat olla mm.:

Muistisairaudet, Alzheimerin tauti

Parkinsonin tauti

Aivoinfarkti, aivoverenvuodot

Epilepsia

Uniapnea

Tapaturmat, joissa on kohdistunut iskuja pään alueelle

Liikenneonnettomuuksien seuraamukset

Miten?

Ajokyvyn arviointi toteutetaan tutkittavan oman ajoympäristön tyyppisissä, monialaisissa liiketilanteissa. Tutkimustilanne dokumentoidaan.

Tutkimuksessa arvioidaan sairauden aiheuttamien muutosten vaikutusta ajokykyyn. Tutkimuksessa on hyvä olla mukana sairauskertomus, jolloin ajoreittiä voidaan tarkemmin suunnitella toimintakyvyn muutoksien tutkimista varten. Ajokyvyn arvioinnista tehdään aina hoitavalle lääkärille lausunto. Kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri tekee päätöksen tutkittavan ajokyvystä.

Palveluihimme kuuluvat

Ajokyvyn arviointi

Ajokuntoutus

Liikuntarajoitteisten apuvälinekartoitukset

Hyötyjä

Lääkäri saa ajokyvynarvioinnista lausunnon päätöksenteon tueksi

Ulkopuolinen arviointi on potilassuhteen kannalta puolueeton

Ajokykyarvion tuloksella voidaan tarkemmin perustella toimintakyvyn muutokset ja varmistaa turvallisen ajamisen edellytykset

Lisäarvona luotettavuus

Kuljettajan toimintakykyä heikentävät sairaudet ovat yleisimmin neurologisia tai eri sairauksien yhteisvaikutuksien aiheuttamia muutoksia. Lääkärillä ei ole aina vastaanottotilanteessa mahdollisuutta omilla tutkimuksillaan saada luotettavaa selvitystä potilaan ajoterveydestä. Päätöksen luotettavuuden varmistamiseksi on tärkeää tehdä ajoterveyden arviointiin erikoistuneen liikenneopettajan vastaanottama ajokyvyn arviointi.

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus

Lääkärin tulee kieltää suullisesti henkilöä ajamasta ja tehdä siitä merkinnät potilasasiakirjoihin, kun sairaus tai lääkitys heikentää ajokykyä tilapäisesti.

Tässä vaiheessa ei tehdä poliisille ilmoitusta.

Jos terveysperusteisesta ajokykyarviosta saamansa lausunnon perusteella tai muuten lääkäri toteaa tutkitun ajo-oikeuteen liittyvän terveydentilan heikentyneen pysyvästi.

Tässä tapauksessa lääkärillä on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille.

Ajanvaraus terveysperusteiseen ajokyvynarviointiin

0400 917242 / Pentti Kaakinen

Töllintie 26, 90230 Oulu

Kedonperäntie 11, 91900 Liminka


Ajanvaraus arkisin klo. 17-18

Yhteystiedot

info@ajoterveysarvioinnit.fi


Pentti Kaakinen

0400 529981

pentti.kaakinen@ajoterveysarvioinnit.fi

Marko Kaakinen

0400 681906

marko.kaakinen@ajoterveysarvioinnit.fi


Töllintie 26

90230 Oulu

Kedonperäntie 11

91900 Liminka